d'application à partir du 01/07/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 21 november 2018 tot vaststelling van de verdelingswijze van de administratiekosten onder de landsbonden

Art. 3.


Art. 4.
P 01/07/2018
  -30/06/2019
Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2018 en is voor de eerste maal van toepassing op de administratiekosten van het dienstjaar 2018. Voor het dienstjaar 2018 wordt, voor de periode vanaf 1 januari tot en met juni, de ene helft van het bedrag bedoeld in artikel 195, § 1, 2°, achtste lid, van de gecoördineerde wet verdeeld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 4 februari 2002 tot vaststelling van de verdelingswijze van de administratiekosten onder de landsbonden en wordt, voor de periode vanaf juli tot en met december, de andere helft van het voormelde bedrag verdeeld overeenkomstig de bepalingen van dit besluit.
P 01/07/2018
  -30/06/2019
Het koninklijk besluit van 4 februari 2002 tot vaststelling van de verdelingswijze van de administratiekosten onder de landsbonden wordt opgeheven op 1 juli 2018.

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]