K.B. 11-6-2003: uitvoering art. 136, § 1, 3e lid, 136, § 5, en 164, 2e lid, inzake de met toepassing van de wet op de ziekenhuizen door de V.I. in twaalfden uit te betalen bedragen

Résumé: Numac tekst: 2003022527 - p. 32479

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 18-6-2003 - Wijzigende numac: 2003022527 - p. 32479

FR   NL  


Koninklijk besluit van 11 juni 2003 tot uitvoering, wat de met toepassing van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen door de verzekeringsinstellingen in twaalfden uit te betalen bedragen betreft, van de artikelen 136, § 1, derde lid, 136, § 5, en 164, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7

FR   NL