d'application à partir du 01/01/2002
   

FR   NL  

Wet van 25 februari 1964 houdende inrichting van een pool van de zeelieden ter koopvaardij

Art. 12.


Art. 13.
P 01/01/2002
  -30/06/2009
De reders zijn burgerlijk aansprakelijk voor het betalen van de geldboeten welke tegen hun vertegenwoordigers of aangestelden zijn uitgesproken wegens een misdrijf als omschreven in artikel 11.

Art. 14.

FR   NL   [Affichage pour impression]