d'application Ó partir du 06/09/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 2.


Art. 3.
06/09/1994 Ter toepassing van de bepalingen van deze geco÷rdineerde wet worden de landsbonden gemachtigd die het waren ter toepassing van het organiek koninklijk besluit van 22 september 1955 van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
06/09/1994 De landsbonden waarborgen in hun statuten de bij deze wet bedoelde prestaties.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]