d'application à partir du 10/01/2005
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 november 1970 houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheden van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden

Art. 16.


Art. 17.
10/01/2005 Opgeheven door: K.B. 24-2-03 - B.S. 7-4 - ed. 2

Art. 18.

FR   NL   [Affichage pour impression]