Publié le 06/08/1981
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 6 juli 1981 tot vaststelling van de jaren 1980 en 1981 van de herwaarderingscoëfficiënt toe te passen op de loongrenzen van sommige sociale zekerheidsbijdragen

Art. 4.


Art. 5.
01/01/1981 Onze minister van sociale voorzorg en onze minister van tewerkstelling en arbeid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

FR   NL   [Affichage pour impression]