Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 33.

[Verordening 21/12/2016 - B.S. 18/01/2017 p.3011 art.7 Vervanging] § 1. <:W>Wanneer de gerechtigde zich bevindt in de situatie bedoeld in <:C 1>artikel ...
      d'application à partir du 30/12/2016