Publié le 21/11/2008
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 12 november 2008 tot uitvoering van artikel 57, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels voor de per verpleegdag betaalde forfaitaire honoraria inzake klinische biologie

Art. 6.


Art. 7.
01/01/2009 De psychiatrische en categorale ziekenhuizen kunnen het forfaitair honorarium per verpleegdag slechts aanrekenen wanneer het ziekenhuis een unieke overeenkomst heeft gesloten met de inrichtende macht van een laboratorium, dat dag en nacht een permanentie van de verstrekkingen garandeert.

Art. 8.

FR   NL   [Affichage pour impression]