d'application Ó partir du 01/01/2013
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

TITEL I.- ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1.
P 01/01/2013
  -30/04/2013
Deze geco÷rdineerde wet stelt een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in; ze organiseert die in twee onderscheiden takken die betrekking hebben, de ene op de geneeskundige verstrekkingen, de andere op de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid ... en op de moederschapsverzekering.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]