Publié le 30/12/2005
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 37duodevicies.


Art. 37undevicies.
01/01/2005 Opgeheven bij: Wet(prog) (1) 27-12-2005 - B.S. 30-12 - ed. 2

Art. 37vicies.

FR   NL   [Affichage pour impression]