K.B. 2-6-2010 betreffende bedrag administratiekosten bestemd voor de financiering kenniscentrum gezondheidszorg in 2009

FR   NL  


Koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2009

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2     Art. 3

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 101/12/2009
  "   "  01/05/2011
  "   "  17/05/2014
Annexe 201/12/2009

FR   NL