Publié le 08/07/1972
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 27 juni 1972 tot uitvoering van artikel 89 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen
Artikel 1.
01/08/1972 Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder "koninklijk besluit van 20 juli 1971" het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]