Publié le 13/06/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 28 augustus 2002 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten

Artikel 1.


Art. 2.
01/07/2014 Opgeheven door: K.B. 10-4-2014 - B.S. 13-6 - art. 7

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]