K.B. 12-7-2019: bedrag administratiekosten van RIZIV bestemd voor financiering Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg in 2019

Résumé: Numac tekst: 2019013858 - blz: 76837

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 7-8-2019 - Numac wijzigende tekst: 20193858 - blz: 76837

FR   NL  


Koninklijk besluit van 12 juli 2019 betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2019

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 01/01/2019

FR   NL