PubliÚ le 30/11/2005
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 18 november 2005 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden waarin een tegemoetkoming kan worden toegekend voor de verstrekkingen omschreven in artikel 34, eerste lid, 13░ van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 4ter.


Art. 5.
01/01/2006 Wat de ge´ntegreerde dienst voor thuisverzorging erkend door de Franse Gemeenschapscommissie betreft, wordt de facturatie van de forfaitaire tegemoetkomingen omschreven in artikelen 2 en 3 van het bovenvermeld koninklijk besluit verricht door :
01/01/2006 - de co÷rdinatiecentra, via het inschrijvingsnummer van de verbonden ge´ntegreerde dienst van thuisverzorging voor alle patiŰnten die zich bekennen tot de co÷rdinatiecentra;
01/01/2006 - de ge´ntegreerde dienst voor thuisverzorging voor de patiŰnten die zich niet bekennen tot de co÷rdinatiecentra.

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]