Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 31bis.


Art. 31ter.
01/01/2003 Opgeheven.

TITEL II - Opgeheven bij: K.B. 21-12-67 - B.S. 16-1-68

Art. 32.

FR   NL   [Affichage pour impression]