Publié le 14/10/2010
   

FR   NL  

Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 21.


HOOFDSTUK VIII. - DEELNAME AAN HET MULTIDISCIPLINAIR ONCOLOGISCH CONSULT
Art. 22.
01/11/2010 Elk aangerekend multidisciplinair oncologisch consult, zijnde de verstrekkingen 350372-350383, 350276-350280 en 350291-350302 bedoeld in artikel 11, § 1 van de nomenclatuur, impliceert het opmaken van een standaardformulier voor de geuniformiseerde registratie van de oncologische aandoening.
01/09/2003 Dit document met als titel "Kankerregistratieformulier" is conform aan het model dat als bijlage 55 gaat.


HOOFDSTUK VIIIbis - NOTIFICATIE EN REGISTRATIE VAN EEN BARIATRISCHE INGREEP

Art. 22bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]