d'application à partir du 01/08/2014
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 24 juni 2014 tot vaststelling van de lijst van geneeskundige verstrekkingen waarvoor een voorafgaande toestemming vereist is krachtens artikel 294, § 1, 14°, tweede lid, onder a), van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Artikel 1.


Art. 2.
01/08/2014 De geneeskundige verstrekkingen waarvoor een voorafgaande toestemming vereist is, zijn :
01/08/2014 wat betreft de geneeskundige verstrekkingen zoals bedoeld in artikel 294, § 1, 14°, tweede lid, onder a) (i), van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, de geneeskundige verstrekkingen in het kader van een behandeling die ten minste één overnachting in een verplegingsinrichting vereist;
01/08/2014 wat betreft de geneeskundige verstrekkingen zoals bedoeld in artikel 294, § 1, 14°, tweede lid, onder a) (ii), van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, de geneeskundige verstrekkingen die in één van de volgende diensten worden verstrekt, ongeacht of deze zich al dan niet in een erkende verplegingsinrichting bevinden :
01/08/2014 a) dienst voor medische beeldvorming en het gebruik van een transversale axiale tomograaf of magnetische resonantie tomograaf vereisen;
01/08/2014 b) dienst radiotherapie;
01/08/2014 c) dienst nucleaire geneeskunde en het gebruik van een PET-scanner vereisen;
01/08/2014 d) dienst hartcatherisatie en het gebruik van een cathlab vereisen.

FR   NL   [Affichage pour impression]