M.B. 24-6-2014: lijst geneeskundige verstrekkingen waarvoor een voorafgaande toestemming vereist is krachtens art. 294, § 1, 14°, tweede lid, onder a), van K.B. 3-7-1996

Résumé: Numac tekst: 2014022399

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 22-7-2014 - Wijzigende Numac: 2014022399

FR   NL  


Ministerieel besluit van 24 juni 2014 tot vaststelling van de lijst van geneeskundige verstrekkingen waarvoor een voorafgaande toestemming vereist is krachtens artikel 294, § 1, 14°, tweede lid, onder a), van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL