M.B. 24-6-2014: lijst geneeskundige verstrekkingen waarvoor een voorafgaande toestemming vereist is krachtens art. 294, § 1, 14°, tweede lid, onder a), van K.B. 3-7-1996

Résumé: Numac tekst: 2014022399

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 22-7-2014 - Wijzigende Numac: 2014022399

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Ministerieel besluit van 24 juni 2014 tot vaststelling van de lijst van geneeskundige verstrekkingen waarvoor een voorafgaande toestemming vereist is krachtens artikel 294, § 1, 14°, tweede lid, onder a), van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Artikel 1.

Door dit besluit wordt Richtlijn 2011/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg, gedeeltelijk omgezet.

Art. 2.

De geneeskundige verstrekkingen waarvoor een voorafgaande toestemming vereist is, zijn :

wat betreft de geneeskundige verstrekkingen zoals bedoeld in artikel 294, § 1, 14°, tweede lid, onder a) (i), van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, de geneeskundige verstrekkingen in het kader van een behandeling die ten minste één overnachting in een verplegingsinrichting vereist;

wat betreft de geneeskundige verstrekkingen zoals bedoeld in artikel 294, § 1, 14°, tweede lid, onder a) (ii), van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, de geneeskundige verstrekkingen die in één van de volgende diensten worden verstrekt, ongeacht of deze zich al dan niet in een erkende verplegingsinrichting bevinden :

a) dienst voor medische beeldvorming en het gebruik van een transversale axiale tomograaf of magnetische resonantie tomograaf vereisen;

b) dienst radiotherapie;

c) dienst nucleaire geneeskunde en het gebruik van een PET-scanner vereisen;

d) dienst hartcatherisatie en het gebruik van een cathlab vereisen.

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]