K.B. 10-4-2014 tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging in uitvoering van art. 67bis van de wet van 2-1-2001

Résumé: Papierversie: pagina UB/

Note: Tekst ingevoegd door: B.S.S 9-5-2014 - ed. 2

FR   NL  


Koninklijk besluit van 10 april 2014 tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging in uitvoering van artikel 67bis van de wet van 2 januari 2001

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

FR   NL