K.B. 26-1-2014 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 10-2-2014 - ed. 2

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Koninklijk besluit van 26 januari 2014 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Artikel 1.

Het hierbij gevoegde huishoudelijk reglement van de Algemene Raad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering is goedgekeurd.

Art. 2.

Het koninklijk besluit van 3 november 1993 houdende goedkeuring van de huishoudelijke reglementen van de Algemene Raad en van het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering wordt opgeheven.

Art. 3.

De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]