K.B. 19-4-2014 tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging bestemd voor de stelsels van sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen voor het jaar 2014

Résumé: Papierversie: pagina UB/

Note: Tekst ingevoegd door: B.S. 9-5-2014 - ed. 2

FR   NL  


Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging bestemd voor de stelsels van sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen voor het jaar 2014

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

FR   NL