d'application Ó partir du 13/07/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot vaststelling van het percentage van de afrekening van de subsidiaire heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15░undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994 - jaar 2013
Artikel 1.
13/07/2014 Op basis van berekeningsmodaliteiten zoals voorzien in artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 december 2013 tot vaststelling van het percentage van het voorschot van de subsidiaire heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15░ undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994 en tot vaststelling van de uitzonderingsmodaliteiten voor sommige farmaceutische specialiteiten - jaar 2013, wordt het percentage voor de afrekening van het subsidiaire heffing vastgesteld op 1,59 pct, toe te passen op het omzetcijfer van 2013.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]