d'application à partir du 13/07/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot vaststelling van het percentage van de afrekening van de subsidiaire heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15°undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 - jaar 2013

Artikel 1.


Art. 2.
13/07/2014 De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

FR   NL   [Affichage pour impression]