d'application à partir du 19/05/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 10 april 2014 tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging in uitvoering van artikel 67bis van de wet van 2 januari 2001

Art. 2.


Art. 3.
19/05/2014 De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

FR   NL   [Affichage pour impression]