Verord. 16-6-2014: formulieren m.b.t. aanvraagprocedures inzake tegemoetkoming in kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Résumé: Numac tekst: 2014022311

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 18-12-2019 - Wijzigende numac: 2019015712

FR   NL  


Verordening van 16 juni 2014tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 01/04/2017
  "   "  01/01/2018
  "   "  01/06/2019
  "   "  01/08/2019
  "   "  01/10/2019
  "   "  01/12/2019
  "   "  01/01/2020

FR   NL