Publié le 26/09/1995
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 19 mei 1995 tot uitvoering van de artikelen 53 en 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 2.


Art. 3.
06/10/1995 Ten laste van de zorgverlener in wiens hoofde een inbreuk bedoeld in artikel 1 werd vastgesteld, wordt een administratieve geldboete uitgesproken van 1.000 frank per maand vertraging zonder dat het bedrag van de geldboete 10.000 frank per document mag overschrijden.

HOOFDSTUK II.- PROCEDURE VOOR HET OPLEGGEN VAN DE ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN, BEDOELD IN DE ARTIKELEN 53, VIERDE LID, EN 168, ACHTSTE LID, VAN DE VOORNOEMDE WET

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]