K.B. 29-6-2014: vaststelling bedrag ter betaling bijkomende vergoeding voor onregelmatige prestaties en creatie bijkomende tewerkstelling, voorzien in akkoord van 4-2-2011 en 25-2-2011 dat werd ondertekend door federale regering en representatieve organisaties van werkgevers en werknemers van federale gezondheidssectoren voor sector thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en psychiatrische verzorgingstehuizen voor kalenderjaar 2014

Résumé: Numac Tekst: 2014022379

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 14-7-2014 - Wijzigende numac: 2014022379

FR   NL  


Koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot vaststelling van het bedrag ter betaling van een bijkomende vergoeding voor de onregelmatige prestaties en de creatie van bijkomende tewerkstelling, voorzien in het akkoord van 4 februari 2011 en 25 februari 2011 dat werd ondertekend door de federale regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers van de federale gezondheidssectoren voor de sector van de thuisverpleging, in de wijkgezondheidscentra en de psychiatrische verzorgingstehuizen voor het kalenderjaar 2014

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.

FR   NL