K.B. 18-2-2014: houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de medische verkiezingen in 2014 wordt vastgesteld door het RIZIV

Résumé: Papierversie: pagina UB/

Note: Tekst ingevoegd door: B.S. 25-2-2014 - ed. 2

FR   NL  


Koninklijk besluit van 18 februari 2014 houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de medische verkiezingen in 2014 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

FR   NL