d'application à partir du 19/05/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging bestemd voor de stelsels van sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen voor het jaar 2014

Art. 2.


Art. 3.
19/05/2014 De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Zelfstandigen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

FR   NL   [Affichage pour impression]