Publié le 13/06/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten

Art. 6.


Art. 7.
01/07/2014 Het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten wordt opgeheven.
01/07/2014 Evenwel worden de verzekeringsinstellingen geëvalueerd overeenkomstig het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten tot en met het jaar waarin de domeinen en indicatoren voor een eerste maal worden vastgesteld overeenkomstig artikel 5, § 1.

Art. 8.

FR   NL   [Affichage pour impression]