Koninklijk besluit van 23 mei 2018 houdende uitvoering van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme

Art. 6

[Koninklijk besluit 23/05/2018 - B.S. 01/06/2018 d.1 p.45667 art.6 Invoeging] Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 22 maart 2016.
      d'application partir du 22/03/2016