Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 25.

[B.S. 26/11/1997 Invoeging] Voor de deeltijdse werknemer is het gederfde loon gelijk aan het normale loon van ...
      d'application à partir du 01/12/1997

[Verordening 18/09/2002 - B.S. 09/11/2002 Opheffing] Opgeheven bij : Verord. 18-9-02 - B.S. 9-11 - ed. 1
      d'application à partir du 01/01/2003


[09/11/2002 vig.01/01/2003]

Is van toepassing op arbeidsongeschiktheden, tijdvakken van moederschapsbescherming, vaderschaps- en adoptieverloven die een aanvang nemen vanaf deze datum