Publié le 26/11/1970
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 november 1970 houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheden van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden

Art. 22.


Art. 23.
10/01/2005 Worden opgeheven :
10/01/2005 in het besluit van de Regent van 15 oktober 1947, genomen in uitvoering van de besluitwet van 25 februari 1947 tot samenvoeging en wijziging van de wetten betreffende het pensioenstelsel der mijnwerkers en de er mee gelijkgestelden, de artikelen 1, 9, 13, 63, 65 en 70, eerste lid;
10/01/2005 het koninklijk besluit van 28 mei 1958 houdende statuut van het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers.

Art. 24.

FR   NL   [Affichage pour impression]