K.B. 15-1-2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in art. 37, § 19, van de wet 14-7-1994

Résumé: Basis numac: 2014022020
Gewijzigd numac: 2020040946

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 29-1-2014 - ed. 2

Tekst werd laatst aangepast door B.S. 31-3-2020

FR   NL  


Koninklijk besluit van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BAPALINGEN

Artikel 1.     art. 2.     art. 3.

HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

art. 4.     art. 5.     art. 6.     art. 7.

HOOFDSTUK III - AUTOMATISCH TOEGEKEND RECHT OP DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING

Afdeling I - Rechthebbenden

art. 8.     art. 9.

Afdeling II - Opening van het recht op de verhoogde tegemoetkoming

art. 10.     art. 11.     art. 12.     art. 13.     art. 14.

Afdeling III - Behoud en einde van het recht

art. 15.     art. 16.

HOOFDSTUK IV - RECHT OP DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING DAT WORDT TOEGEKEND NA EEN INKOMENSONDERZOEK DOOR HET ZIEKENFONDS

Afdeling I - betrokken rechthebbenden

art. 17.     art. 18.

Afdeling II - Organisatie van een stroom waarmee de ziekenfondsen de potentiële rechthebbenden kunnen identificeren

art. 19.     art. 20.

Afdeling III - Het in aanmerking genomen grensbedrag

art. 21.     art. 22.     art. 23.     art. 24.

Afdeling IV - Het begrip gezin

art. 25.     art. 26.

Afdeling V - In aanmerking genomen inkomsten

Onderafdeling I - Soorten inkomsten

art. 27.

Onderafdeling II - Vaststelling van de inkomsten volgens de referentieperiodes

art. 28.

Afdeling VI - Verklaring op erewoord

art. 29.     art. 30.     art. 31.     art. 32.

Afdeling VII - Opening van het recht

art. 33.     art. 34.     art. 35.

Afdeling VIII - Tussentijdse controle

art. 36.

Afdeling IX - Behoud van het recht

art. 37.     art. 38.     art. 39.     art. 40.     art. 41.

HOOFDSTUK V - NALEVING DOOR DE VROEDVROUWEN EN DE PARAMEDISCHE MEDEWERKERS VAN DE PRIJZEN VASTGESTELD DOOR DE OVEREENKOMSTEN

art. 42.

HOOFDSTUK VI - OPHEFFINGSBEPALING EN OVERGANGSBEPALINGEN

art. 43.     art. 44.     art. 45.     art. 46.     art. 47.     art. 48.     art. 49.     art. 50.     art. 51.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 0101/01/2014
Annexe 0201/01/2014

FR   NL