d'application à partir du 21/05/2018
   

FR   NL  

Samenwerkingsprotocol van 18 april 2018 tussen het RIZIV, de verzekeringsinstellingen en het NIC enerzijds en de FOD Financiën anderzijds met het oog op de invoering van een spontane uitwisseling van inlichtingen en uitwisseling van inlichtingen op verzoek aangaande de overdracht van gegevens door de zorgverleners en zorginstellingen aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende via een elektronisch netwerk in de plaats van de papieren getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken

Art. 5.


Art. 6.
21/05/2018 De spontane uitwisseling (globaal bestand) betreft de volgende inlichtingen :
21/05/2018 § 1. In het kader van eFact :
21/05/2018 - identificatie van de VI
21/05/2018 - identificatie van het derdebetalersnummer en identificatie van de zorgverlener (in principe het RIZIV- nr.)
21/05/2018 - jaar en maand van facturatie aan de verzekeringsinstelling
21/05/2018 - maandelijks aan de verzekeringsinstelling gefactureerde bedragen
21/05/2018 - door VI betaalde bedragen (desgevallend voorschot en saldo)
21/05/2018 - datum van betaling (desgevallend voorschot en saldo)
21/05/2018 - fiscaal identificatienummer van de innende entiteit van de betaalde bedragen (KBO-nummer).
21/05/2018 § 2. In het kader van eAttest :
21/05/2018 - identificatie van de VI
21/05/2018 - identificatie van de zorgverlener (in principe het RIZIV- nr.)
21/05/2018 - jaar en maand waarvoor de gegevens werden overgedragen aan de verzekeringsinstelling
21/05/2018 - maandelijks aan de verzekeringsinstelling overgedragen bedragen met het oog op de terugbetaling van de rechthebbende
21/05/2018 - fiscaal identificatienummer van de innende entiteit van de betaalde bedragen (KBO-nummer).

Art. 7.

FR   NL   [Affichage pour impression]