d'application ŗ partir du 21/05/2018
   

FR   NL  

Samenwerkingsprotocol van 18 april 2018 tussen het RIZIV, de verzekeringsinstellingen en het NIC enerzijds en de FOD FinanciŽn anderzijds met het oog op de invoering van een spontane uitwisseling van inlichtingen en uitwisseling van inlichtingen op verzoek aangaande de overdracht van gegevens door de zorgverleners en zorginstellingen aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende via een elektronisch netwerk in de plaats van de papieren getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken

Art. 14.


Art. 15.
21/05/2018 Elke partij verbindt zich ertoe een contactpersoon binnen haar organisatie aan te duiden en iedere wijziging wat betreft de identiteit of contactgegevens van deze persoon aan de contactpersonen van de andere partijen mede te delen. De gegevens van de contactpersonen op datum van de ondertekening van huidig protocol worden in bijlage opgenomen.

Art. 16.

FR   NL   [Affichage pour impression]