d'application à partir du 21/05/2018
   

FR   NL  

Samenwerkingsprotocol van 18 april 2018 tussen het RIZIV, de verzekeringsinstellingen en het NIC enerzijds en de FOD Financiën anderzijds met het oog op de invoering van een spontane uitwisseling van inlichtingen en uitwisseling van inlichtingen op verzoek aangaande de overdracht van gegevens door de zorgverleners en zorginstellingen aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende via een elektronisch netwerk in de plaats van de papieren getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken

Art. 15.


Art. 16.
21/05/2018 § 1. Voor eFact treedt dit protocol in werking :
21/05/2018 - op 1 juli 2015 voor wat betreft de ziekenhuizen, verpleegkundigen, artsen, laboratoria van klinische biologie, anatomopathologie en menselijke erfelijkheid,
21/05/2018 - op 1 april 2018 voor wat de tandheelkundigen en de vroedvrouwen betreft.
21/05/2018 § 2. Voor eAttest treedt dit protocol in werking op 1 januari 2018 voor wat de huisartsen betreft.

FR   NL   [Affichage pour impression]