Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 116.


Art. 116bis.
01/01/2003 De bij dit besluit bepaalde geneeskundige verstrekkingen worden niet toegekend aan de verzekerde of aan een lid van zijn gezin wanneer betrokkene, hetzij in een gevangenis is opgesloten of in een gesticht voor sociale bescherming is geïnterneerd, hetzij in een bedelaarstehuis is geplaatst.

Art. 117.

FR   NL   [Affichage pour impression]