Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 31.


Art. 31bis.
01/01/2003 Opgeheven.

Art. 31ter.

FR   NL   [Affichage pour impression]