Publié le 01/07/2010
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 172.


Art. 173.
01/07/2011 Opgeheven door Wet 6-6-2010 - B.S. 1-7 - ed. 1 - art. 109

Art. 173bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]