K.B. 25-5-1990: lijst van weefsels van menselijke oorsprong waarvoor in afleveringskosten een tegemoetkoming wordt verleend (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 22-12-2008)

Résumé: Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artikelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

Papierversie: Pagina UB/159

Note: Historiek vanaf 1-1-2000

Deze tekst werd opgeheven door: K.B. 7-12-2008 - B.S. 22-12 - ed. 2 (art. 7)

FR   NL  


Koninklijk besluit van 25 mei 1990 tot vaststelling van de lijst van de weefsels van menselijk oorsprong waarvoor in de afleveringskosten een tegemoetkoming wordt verleend door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

FR   NL