K.B. van 31-08-2011 tot vaststelling van globaal budget in 2011 van financiële middelen voor hele Rijk voorverstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten in kader van verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Note: Deze tekst werd gewijzigd door B.S. 15-9-2011

FR   NL  


Koninklijk besluit van 31 augustus 2011 tot vaststelling van het globaal budget in 2011 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor deverstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
msg_kdoc_complet22/09/2011

FR   NL