K.B. 13-3-2000 :uitvoering, voor 2000, van de bepalingen van art. 71

Résumé: Papierversie: Pagina UB/655

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd laatst aangepast door het B.S. 19-4-2001

FR   NL  


Koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot uitvoering, voor 2000, van de bepalingen van artikel 71 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

FR   NL