K.B. 23-11-2005: vaststelling van voorwaarden waaronder verzekeringscomité een overeenkomst kan sluiten in toepassing van art. 56, § 2, 2°, van de wet, om tegemoetkoming in experimentele behandeling van Respiratoir Syncytiaal Virusinfectie te verlengen

Résumé: Papierversie: Pagina UB/1324

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 6-12-2005 - ed. 2

FR   NL  


Koninklijk besluit van 23 november 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité een overeenkomst kan sluiten in toepassing van artikel 56, § 2, 2°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, om de tegemoetkoming van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging in de experimentele behandeling van Respiratoir Syncytiaal Virusinfectie te verlengen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

FR   NL