M.B. 11-2-2010: tot vaststelling van de praktische organisatie van de medische verkiezingen

Note: Deze tekst werd laatst aangepast door: B.S. 5-3-2018

FR   NL  


Ministerieel besluit van 11-2-2010 tot vaststelling van de praktische organisatie van de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, par. 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I. - DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.

HOOFDSTUK II.- ERKENNING VAN REPRESENTATIEVE BEROEPSORGANISATIES VAN GENEESHEREN

Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.

HOOFDSTUK III. - GETUIGEN

Art. 5.

HOOFDSTUK IV. - TOEKENNING LIJSTNUMMERS

Art. 6.

HOOFDSTUK V. - KIEZERSLIJST

Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.

HOOFDSTUK VI. - STEMVERRICHTING

Art. 11.     Art. 12.     Art. 13.

HOOFDSTUK VII.- VERWERKING- EN TELVERRICHTINGEN

Art. 14.     Art. 15.     Art. 16.     Art. 17     Art. 18.     Art. 19.     Art. 20.

HOOFDSTUK VIII. - BEKENDMAKING

Art. 21.

HOOFDSTUK IX. - SLOTPEBALINGEN

Art. 22.     Art. 23.

FR   NL