K.B. 24-8-1994: regeling heffing voor 1994 op omzet van sommige farmaceutische produkten

Résumé: Numac tekst: 1994022365 - p. 25145

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 5-10-1994 - Wijzigende numac: 1994022365 - p. 25145

FR   NL  


Koninklijk besluit van 24 augustus 1994, waarbij voor het jaar 1994, de heffing op de omzet van sommige farmaceutische produkten nader wordt geregeld

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.

FR   NL