K.B. 3-4-2003: globaal budget 2003 voor verstrekkingen van art. 34, 12°

Résumé: Papierversie: Pagina UB/1034

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 30-5-2003 - ed. 3

FR   NL  


Koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende vastlegging, voor het jaar 2003 van het globaal budget van de financiële middelen voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoordineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL