K.B. 19-9-1999: tegemoetkoming in de verpleegdagprijs van een eenheid voor de behandeling van zware brandwonden

Résumé: Papierversie: Pagina UB/585

Note: Tekst met volledige historiek
laatste aanpassing B.S. 20-11-2015 - ed. 2

FR   NL  


Koninklijk besluit van 19 september 1999 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de verpleegdagprijs van een eenheid voor de behandeling van zware brandwonden

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

FR   NL